nabídkový katalog malých produkcí, které můžete pozvat k sobě do bytu

ohromné maličkosti až do domu

Věnováno Ctiboru Turbovi, který chtěl – po zkušenostech z Francie – v Čechách zavést tradici „domácího divadla“ už v první polovině 90. let minulého století.

SAD Tyto produkce doporučuje časopis Svět a divadlo

I V TĚŽKÉ DOBĚ POMOHOU OHROMNÉ MALIČKOSTI AŽ DO DOMU

 

HANA VOŘÍŠKOVÁ

Pokoj vám

Docela malá loutková stínohra o narození Ježíše Krista, doprovázená vánočními písněmi z Moravy a Slezska a prokládaná čtením z Lukášova a Matoušova evangelia Bible kralické.

Rodinné vánoční představení k jednomu stolu pro 4 -10 diváků, vhodné pro dlouhé večery v době Adventu a Vánoc. Hraje se každý rok od začátku Adventu do tří králů.

Divadlo Hana Voříšková. Písně na nahrávce hrají a zpívají Komorní orchestr Leoše Janáčka a Hradišťan.

Délka představení: 20 minut.

Technické požadavky: stůl vysoký 80 cm, minimální rozměry desky stolu: 110 x 60 cm, úplná tma, elektrická zásuvka. Hlediště: první řada 4 židle, druhá řada 5 židlí, třetí řada stoly – zvýšené sezení. Nebo ještě před židle nižší lavička. Čas na přípravu – 20 minut, čas na úklid – 20 minut.

Cena (bez dopravy, pozor – aktérka bydlí v Chocni): 1.200,- Kč za jedno představení. Při větším počtu zájemců lze hrát divadlo opakovaně za sebou – začátky nejdříve po 45 minutách.

Představení si můžete objednat mailem na adrese H.Voriskova@seznam.cz