nabídkový katalog malých produkcí, které můžete pozvat k sobě do bytu

ohromné maličkosti až do domu

Věnováno Ctiboru Turbovi, který chtěl – po zkušenostech z Francie – v Čechách zavést tradici „domácího divadla“ už v první polovině 90. let minulého století.

SAD Tyto produkce doporučuje časopis Svět a divadlo

I V TĚŽKÉ DOBĚ POMOHOU OHROMNÉ MALIČKOSTI AŽ DO DOMU

 

INŽENÝR VLADIMÍR (SÓLO)

Ošklivé písně o hezkém světě

Písňový pořad. Sestává převážně z písní, jakkoli nelze vyloučit, že se bude v jejich rámci i mimo něj střídmě hovořit. Podmnožinou OPoHS může být „Kapesní festival malých písní“ (viz samostatná hlavička).

Posluchačů by mělo být přinejmenším pět. V odůvodněných případech lze nicméně postupovat i seriálově formou P2P (tedy brát posluchače jednoho po druhém, jako u doktora).

Věková hranice posluchačů není tak docela zřetelná; produkce není primárně určena dětem, je ale ověřené, že ty otrlejší ji hravě zvládnou.

Délka produkce není pevně určená a je předmětem domluvy.

V případě amplifikované varianty je potřeba zásuvka. V obzvláště malých prostorech (typicky v případě P2P verze) není amplifikace - a tedy ani zásuvka - nezbytná. Nutné je, aby bylo alespoň trochu vidět, potmě zásadně nehraju. Stavění a sklízení zabere v případě elektrifikované varianty přibližně deset minut. Pokud produkce amplifikovaná není, umělec na začátku koncertu jednoduše přijde a na konci odejde, čas přípravy tudíž závisí především na vzdálenosti vchodu od místa produkce.

Cena 500,- Kč (bez cestovních nákladů – aktér bydlí v Praze).

Představení si můžete objednat na: inzenyrvladimir@gmail.com, zpráva na Facebook (http://www.facebook.com/inzenyrvladimir/) nebo telefonicky na 723939314