nabídkový katalog malých produkcí, které můžete pozvat k sobě do bytu

ohromné maličkosti až do domu

Věnováno Ctiboru Turbovi, který chtěl – po zkušenostech z Francie – v Čechách zavést tradici „domácího divadla“ už v první polovině 90. let minulého století.

SAD Tyto produkce doporučuje časopis Svět a divadlo

NOVINKA: SPOLEK KAŠPAR A ILUZE IVANA VYRYPAJEVA

JAK SE DÁ POMOCÍ KRABICOVÉHO DIVADLA PŘEKONÁVAT PLACHOST? ODPOVĚĎ JE ZDE

CO JE CO

INŽENÝR VLADIMÍR (SÓLO)

Kapesní festival malých písní

Kapesní festival malých písní (KMPF) je podmnožinou písňového pořadu „Ošklivé písně o hezkém světě“, a to podmnožinou v případě potřeby osamostatněníschopnou. V případě jiné potřeby může být KFMP součástí libovolného dalšího písňového pořadu neboť je to akce z podstaty věci časově i myšlenkově skladná. Malá píseň je účely KMPF definovaná jako hudební útvar, který nepřesahuje 50 vteřin, 50 slov a 5 akordů.

Posluchači by měli být přinejmenším dva. V odůvodněných případech lze postupovat i seriálově formou P2P (tedy brát posluchače jednoho po druhém, jako u doktora).

Věková hranice posluchačů není tak docela zřetelná; produkce není primárně určena dětem, je ale ověřené, že ty otrlejší ji hravě zvládnou.

Délka produkce není pevně určená a je předmětem domluvy.

V případě amplifikované varianty je potřeba zásuvka. V obzvláště malých prostorech (typicky v případě P2P verze) není amplifikace – a tedy ani zásuvka - nezbytná. Nutné je, aby bylo alespoň trochu vidět, potmě zásadně nehraju. Stavění a sklízení zabere v případě elektrifikované varianty přibližně deset minut. Pokud produkce amplifikovaná není, umělec na začátku koncertu jednoduše přijde a na konci odejde, čas přípravy tudíž závisí především na vzdálenosti vchodu od místa produkce.

Cena 500,- Kč (bez cestovních nákladů – aktér bydlí v Praze).

Představení si můžete objednat na: inzenyrvladimir@gmail.com, zpráva na Facebook (www.facebook.com/inzenyrvladimir/) nebo telefonicky na 723939314