nabídkový katalog malých produkcí, které můžete pozvat k sobě do bytu

ohromné maličkosti až do domu

Věnováno Ctiboru Turbovi, který chtěl – po zkušenostech z Francie – v Čechách zavést tradici „domácího divadla“ už v první polovině 90. let minulého století.

SAD Tyto produkce doporučuje časopis Svět a divadlo

NOVINKA: SPOLEK KAŠPAR A ILUZE IVANA VYRYPAJEVA

JAK SE DÁ POMOCÍ KRABICOVÉHO DIVADLA PŘEKONÁVAT PLACHOST? ODPOVĚĎ JE ZDE

KDO JE KDO

(Z)MATKY


Sekce dětského diváka souboru Antonín Puchmajer D.S. Příležitostné sdružení tří maminek, bavících „jen tak“ děti, jejich rodiče i sebe divadlem. Jejich představení se dá hrát všude tam, kde lze vytvořit trochu komorního a ztišeného prostoru. Vhodné zejména k nejrůznějším dětským oslavám a slavnostem.

NABÍZÍ PŘEDSTAVENÍ: