nabídkový katalog malých produkcí, které můžete pozvat k sobě do bytu

ohromné maličkosti až do domu

Věnováno Ctiboru Turbovi, který chtěl – po zkušenostech z Francie – v Čechách zavést tradici „domácího divadla“ už v první polovině 90. let minulého století.

SAD Tyto produkce doporučuje časopis Svět a divadlo

I V TĚŽKÉ DOBĚ POMOHOU OHROMNÉ MALIČKOSTI AŽ DO DOMU

 

KDO JE KDO

HANDA GOTE RESEARCH & DEVELOPMENT


Umělecká skupina Handa Gote research & development pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, visuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění. Skupina ve všech svých pracích využívá kreativním způsobem technologie a tak to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracují s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu se intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.
Během let skupina vytvořila volnou trilogii PAMĚŤ, složenou z představení Computer Music, Ekran a Trains. Dalším tematicky blízkým představením byl projekt Pan Roman a také představení Mraky. Téměř všechna představení Handa Gote se nějak vztahují ke smrti, paměti, zapomenutým a mizejícím věcem, jevům, zvykům.
Handa Gote research & development se kromě divadla angažují i v hudbě – aktivně prostřednictvím skupiny postkrautrockové B4 a elektronických projektů Federsel nebo Radio Royal pracujícími s mediální archeologií a recyklací – pasivně či organizačně prostřednictvím projektu WAKUSHOPPU, který vytváří platformu pro současnou českou scénu improvizované hudby.

NABÍZÍ PŘEDSTAVENÍ: