nabídkový katalog malých produkcí, které můžete pozvat k sobě do bytu

ohromné maličkosti až do domu

Věnováno Ctiboru Turbovi, který chtěl – po zkušenostech z Francie – v Čechách zavést tradici „domácího divadla“ už v první polovině 90. let minulého století.

SAD Tyto produkce doporučuje časopis Svět a divadlo

I V TĚŽKÉ DOBĚ POMOHOU OHROMNÉ MALIČKOSTI AŽ DO DOMU

 

KDO JE KDO

HANA VOŘÍŠKOVÁ


Výtvarnice, příležitostná loutkoherečka, provozovatelka divadelně-písničkových automatů a učitelka výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Chocni. O víkendech a prázdninách cestuje po českých a moravských krajích se svými malými a ještě menšími loutkovými divadly. Zvána je stejně na slovutné divadelní festivaly jako do rodin, kde vystupuje při oslavách narozenin, o Vánocích apod. Jejím specifickým loutkářským žánrem jsou divadelně-písničkové automaty. Po technické stránce jsou inspirovány automaty na jízdenky či třeba kávu. Proto je jejich součástí i otvor na vhození patřičné mince, kterýmžto aktem se automat uvádí do chodu. Tato divadla jsou určena pro jednoho až dva diváky. Jednotlivá představení trvají několik málo minut. Velká představení Hany Voříškové dosahují i půlhodinové délky. K jejím výtvarně-divadelním dílům patří též pohyblivé knížky či samoobslužná loutková divadla.

NABÍZÍ PŘEDSTAVENÍ: